Historia szkoły

Pierwszą szkołę w Nawsiu Brzosteckim wybudowano w 1897 r. Budowę fundowały wspólnie gromady Nawsia i Woli. Powstał murowany budynek, który składał się z sali lekcyjnej i mieszkania nauczycielskiego złożonego z kuchni i jednego pokoju. Obok postawiono drewutnię wraz ze stajenką. W 1904 roku z powodu wzrostu liczby dzieci do pierwszego nauczyciela Jana Dudy "zamianowano" drugiego nauczyciela i salę lekcyjną podzielono na dwa mniejsze pomieszczenia. Szkołę przeorganizowano na dwuklasową i powołano jej kierownika. W początkowym okresie istnienia szkoły nauczyciele zmieniali się bardzo często i aż do 1908 r. Byli nimi wyłącznie mężczyźni.
W 1906 r. Doszło do konfliktu między wsiami na tle świadczeń koniecznych do utrzymania szkoły. W związku z brakiem porozumienia w dniu 1 września dzieci w Woli Brzosteckiej poszły do jednoklasowej szkoły założonej w ich wsi. Taki stan trwał do 1926 r., kiedy to połączono obie placówki i wszystkie dzieci chodziły do trzyklasowej szkoły.
Podczas I wojny światowej w szkole stacjonowały wojska austryjackie, a potem rosyjskie. Wybuch II wojny światowej 1 września 1939 r. spowodował przesunięcie początku roku szkolnego. Naukę podjęto 15 grudnia. Zajęcia przerywano kilkakrotnie z powodu braku opału. W czasie wojny zajęcia trwały aż do wysiedlenia. Ponieważ szkoła leżała w pasie przyfrontowym ją również dotknęły działania wojenne. Budynek pozostał bez drzwi, okien, pieców i podłóg. Ogołocono go ze wszystkich sprzętów, dokumentów i pomocy. Szkoła podjęła pracę 25 marca 1945 r.
Budowę nowej szkoły rozpoczęto jesienią 1967 r., a uroczystego otwarcia dokonano 21 września 1969 r. nadając szkole imię Tadeusza Kościuszki. W tym samym czasie rozpoczęto budowę Domu Nauczyciela, który oddano do użytku w grudniu 1971 r. Budowę przedszkola rozpoczęto w 1974 r., a zakończono w roku następnym.
Nowym etapem rozwoju szkoły budowa sali gimnastyczne, w pomieszczeniach której wygospodarowano 3 sale lekcyjne dla uczniów gimnazjum. Gimnazjum rozpoczęło pracę 1 września 2000 r. w salach szkoły podstawowej. Uroczystego oddania do użytku budynku sali dokonano 23 listopada 2001 r.
W dniu 1 września 2004 r. wszystkie placówki oświatowe - przedszkole, szkoła podstawowa oraz gimnazjum rozpoczęły pracę jako Zespól Szkół w Nawsiu Brzosteckim.
Zdjęcie pochodzi z wydawnictwa "100 lat oświaty w Nawsiu  Brzosteckim i Woli Brzosteckiej"

Nowy wygląd szkoły

remont

remont

Czwartek 23 grudnia 2021r. oficjalnie został zakończony pierwszy etap remontu otoczenia Szkoły Podstawowej. Wykonano miejsca parkingowe, nowe ogrodzenie, usunięto cześć drzew przy drodze głównej oraz zamontowano urządzenia na placu zabaw. Dziękujemy za remont - środki na parking pochodziły z budżetu Gminy tutaj składam podziękowania dla Pana Burmistrza Wojciecha Staniszewskiego. Natomiast plac zabaw powstał w wyniku wspołfinasowania ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W związku z wycięciem drzew - to standardowa procedura - należy nasadzić nowe, będzie to 7 brzóz.  Na wiosnę 2022r. będzie wykonany etap II czyli posianie trawy, posadzenie skromnej ilości roślin.

Nie mniej pierwszą osobą, która starała się o zmianę otoczenia szkoły była Pani Dyrektor Urszula Wojnarowska. Pierwsze próby były podjęte już w roku 2008r.

Galeria dostępna na stronie - zobacz.

BIP

Office 365

Edziennik

OSE

Insta.Ling

Fundacja Śnieżka

Notatnik klasy 4-8