17 października świętowaliśmy dwie bardzo ważne dla społeczności naszej szkoły uroczystości. Pierwszą - Dzień Nauczyciela - przygotował Samorząd Uczniowski we współpracy z opiekunkami i p. muzykiem oraz Radą Rodziców. Uczniowie swoim występem dostarczyli wielu wzruszeń wychowawcom i nauczycielom, a także obecnym na akademii rodzicom.

Podziękowania za trud wychowania dzieci i opiekę nad nimi oraz życzenia nauczycielom, a także wszystkim pracownikom szkoły złożyli przedstawiciele Rady Rodziców.

Drugą podniosłą uroczystością było pasowanie pierwszoklasistów na pełnoprawnych uczniów naszej szkoły. Zanim dostąpili tego zaszczytu, zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie oraz wokalne i tym samym udowodnili, że w pełni na niego zasługują. Po złożeniu ślubowania i pasowaniu na ucznia przez Dyrektora szkoły otrzymali od swoich rodziców słodkie upominki.

Na zakończenie p. Dyrektor podziękował wszystkim rodzicom za obecność, współpracę i złożył życzenia nauczycielom oraz pierwszoklasistom.

Galeria zdjęć - kliknij i zobacz

Filmy: Po około dwóch tygodniach filmy zostaną usunięte - brak miejsca na dysku Google. Gdyby się nie odtwarzało to proszę o info. (P. Kawalec)

Cały film z apelu:

https://drive.google.com/file/d/1DWn5tPUWS9nWszcMX2dTznNQ2oTes-QA/view?usp=sharing

Tylko pasowanie:

https://drive.google.com/file/d/1FP-YhSjVteBgs_VOAFyQmqXmTRJ75TJz/view?usp=sharing

BIP

Office 365

Edziennik

OSE

Insta.Ling

JB Cookies

Fundacja Śnieżka

Notatnik klasy 4-8